Menu

Font de Sant Vicent

Descripció

La capella de Sant Vicent recorda el pas de Sant Vicent per la vila de Traiguera l’any 1413. Concretament, el 19 de juliol d’aquell mateix any, després de rebre la seua visita, el Sant es dirigia cap a Tortosa quan va passar per aquesta tan apreciada font i la va beneir assegurant que “mai faltarà aigua en aquesta font”. Efectivament, des del segle XIII que està documentada, mai ha faltat tan valuós recurs. L’actual capella en homenatge al pas del Sant per la vila així com a la veneració dels seus miracles data de l’any 1611. La font actual fou construïda l’any 1917. En devoció i honor a Sant Vicent se celebra la seua festivitat el primer dilluns després de la Pasqua amb una processó fins a aquesta font, presidida per la imatge.

Galeria Fotogràfica

X