Plaça del Raval

Descripció

La plaça del Raval és el resultat del creixement urbanístic generat per l’expansió històrica de l’activitat dels canterers, que hi van ubicar els seus tallers i forns a partir del segle XVI.

X