Menu

Ajuntament, Sala de la Vila

Descripció

Es tracta d’una edificació històrica del municipi de Traiguera, anomenat popularment la Sala de la Vila perquè en l’actualitat acull el saló plenari de l’Ajuntament , la sala de reunions i deliberacions dels Jurats i Consell de Traiguera i tres convocatòries a Corts del Regne de València en 1411, 1421 i 1429. La façana posseeix un finestral gòtic procedent de l’antic edifici de l’escola de Grammatica que va posseir la vila als segles XV i XVI. L’actual va ser restaurada per l’Escola Taller l’any 1993.

A més, en les seues dependències acull la vella i primitiva presó medieval de la població, famosa a la comarca pel seu aspecte lúgubre i per la seua gran seguretat. És coneguda popularment com “la tàvega” segons consta en documents de l’any 1642.

Galeria Fotogràfica