Menu

Font de Sant Vicent

Descripció

La capella de Sant Vicent recorda el pas de Sant Vicent per la vila de Traiguera el 19 de juliol de l’any 1413. El Sant es dirigia cap a Tortosa quan va passar per aquesta tan apreciada font i la va beneir assegurant que “mai faltarà aigua en aquesta font”. Efectivament, des del segle XIII que està documentada, mai ha faltat tan valuós recurs. La font actual fou construïda l’any 1917. Com a homenatge al pas del Sant per la vila i la veneració dels seus miracles, es celebra Sant Vicent el primer dilluns després de la Pasqua amb una processó fins a aquesta font, presidida per la imatge.

Galeria Fotogràfica