Menu

Portalet i Muralles Medievals

Descripció

Traiguera està orientada cap al sud aprofitant el suau monticle on s’assenta. Pel costat nord es conserven restes de llenços de muralla medieval i un portal que tanca el recinte emmurallat (s.XIII-XIV). És l’unica mostra de la muralla que envoltava Traiguera a l’Edat Mitjana. L’any 1411,  l’Ordre de Montesa mostra un interès de reforçar les muralles i alçar els murs de la vila uns sis pams més i uns vuit de grossor sobre els murs preexistents.
Posteriorment, a partir de 1640 i durant la guerra “dels Segadors”, a fi de procedir a la nova fortificació de la frontera del Regne de València amb Catalunya, el rei va sol·licitar a les viles i ciutats de tot el regne una contribució general per sufragar un nou recinte emmurallat baluardat per a Traiguera. Aquesta empresa, de la qual es troben plànols de la fortificació en l’arxiu de Simancas i en els quals pot observar-se el traçat de la muralla medieval amb les seves vuit torres, seria encarregada a l’enginyer Isasi.
Aquesta nova fortificació pretenia crear un conjunt emmurallat amb nou baluard, cinc interiors i quatre exteriors amb aparença d’estel. La construcció de les defenses va seguir el curs de la guerra i no van acabar de realitzar-se. Actualment, les restes de les fortificacions s’han integrat en el paisatge urbà de la vila i el seu entorn. Es conserva el bastió nord-oriental. El recinte emmurallat i ampliació aballestada del segle XVII ha sigut declarat Bé d’Interès Cultural amb categoria de monument.

Galeria Fotogràfica