Menu

Retaules ceràmics

Descripció

La part baixa del carrer Major concentra diversos retaules ceràmics a les façanes d’algunes cases. De contingut religiós votiu, alguns d’aquests retaules tenen un alt valor etnològic.

Galeria Fotogràfica