Menu

Actualitat recent

Museu parroquial

Museu situat en una de les sagristies de la església de l’Assumpció. Allí pots trobar peçes d’un valor artísitic excepcional, entre elles podem destacar: – La creu processional major, pintada amb esmalts. – La creu processional del Papa Luna, de plata sobredorada i cristall de roca. – Talles de pedra, capitells gòtics, monedes romanes, ceràmica…

19 agost, 2019

Retaules ceràmics

La part baixa del carrer Major concentra diversos retaules ceràmics a les façanes d’algunes cases. De contingut religiós votiu, alguns d’aquests retaules tenen un alt valor etnològic.

9 febrer, 2017

Pujada o Costa de la Portella

La pujada o costa de la Portella era l’accés tradicional a la font de Sant Vicent. La Portella és una altra de les vies d’accés al recinte emmurallat de Traiguera. En aquest punt, els traçats de la muralla medieval i de les fortificacions modernes es superposen i ofereixen, encara avui, el perfil més abrupte de […]

9 febrer, 2017

portalet

Portalet i Muralles Medievals

Traiguera està orientada cap al sud aprofitant el suau monticle on s’assenta. Pel costat nord es conserven restes de llenços de muralla medieval i un portal que tanca el recinte emmurallat (s.XIII-XIV). És l’unica mostra de la muralla que envoltava Traiguera a l’Edat Mitjana. L’any 1411,  l’Ordre de Montesa mostra un interès de reforçar les muralles […]

9 febrer, 2017

Capella de Sant Jaume

La Capella de Sant Jaume és la seu social de l’associació de jubilats i pensionistes des de l’any 1989. Antigament, va pertànyer històricament a la confraria que portava el mateix nom, constituïda pels canterers, ofici que ha deixat importants empremtes a la història de la vila de Traiguera, on celebraven el dia del patró.    

9 febrer, 2017

font_sant_vicent

Font de Sant Vicent

La capella de Sant Vicent recorda el pas de Sant Vicent per la vila de Traiguera el 19 de juliol de l’any 1413. El Sant es dirigia cap a Tortosa quan va passar per aquesta tan apreciada font i la va beneir assegurant que “mai faltarà aigua en aquesta font”. Efectivament, des del segle XIII […]

9 febrer, 2017

L’Església de l’Assumpció (s.XVI-XVII)

L’Església de l’Assumpció té els seus orígens en els segles XVI-XVII. Es tracta d’un edifici inacabat d’estil renaixentista construït sobre una edificació gòtica anterior, avui dia desapareguda. L’Església està composta d’una nau central i dos laterals. Destaca la porta renaixentista lateral decorada segons els patrons de Vignola, la volta de creueria i l’estucat de la […]

9 febrer, 2017

Ajuntament, Sala de la Vila

Es tracta d’una edificació històrica del municipi de Traiguera, anomenat popularment la Sala de la Vila perquè en l’actualitat acull el saló plenari de l’Ajuntament , la sala de reunions i deliberacions dels Jurats i Consell de Traiguera i tres convocatòries a Corts del Regne de València en 1411, 1421 i 1429. La façana posseeix […]

9 febrer, 2017